DANIŞMANLIK


DANIŞMANLIK NEDİR?

Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri kuruluşa tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir. Burada önemli olan danışman olarak çalışan kişilerin iş tarifinde belirtilmiş alanda tecrübeli ve uzman kişiler olmalarıdır. Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler hizmet verilen kuruluşun sahip olduklarından daha farklı ve yenilikçi olmalı, bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır. Ayrıca danışmanlar tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak koşuluyla hizmet sağladığı kuruluşun çıkarlarını gözetmeli, elde ettiği sonuçları kurumla paylaşarak yol gösterici stratejiler oluşturmalıdır. Danışmanlık ne değildir sorusuna gelince.. Danışmanlık kuruluşların karşılaştıkları tüm sorunları çözüme kavuşturmak değildir. Danışman da birlikte çalıştığı kuruluşun yöneticisi veya personeli değildir. Diğer çalışanların hoşgörüsü kazanılmadan verim sağlanamaz. Asla yöneticilerin karar verme süreçlerine müdahale edilmemeli, emirler verilmemelidir.


DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Proje Yönetimi

Finans ve Yatırım Danışmanlığı

Mİnsan Kaynakları Danışmanlığı

Marka Yönetimi ve Patent Danışmanlığı

Strateji Geliştirme ve Uygulama

Kampanya Yönetimi

Kurumsal Yapılandırma ve Reorganizasyon

İletişim Danışmanlığı

Fizibilite Danışmanlığı

AR-GE Danışmanlığı

Bireysel ve Kurumsal Eğitimler

Her hakkı saklıdır © 2017 Düzgün Yapı Market